Få ikke kaffen galt i halsen

Kommende Webinarer

Aktuelt afvikles en webinarrække omkring ejendomsadministrationens forskellige arbejdsopgaver og hvordan de understøttes ud gennem værdikæden af Dynamics Property

Vi afholder løbende en række Webinarer, der primært omhandler Dynamics Property. Indimellem bliver der også annonceret Webinarer omkring andre spændende områder primært om Business Central og Power Platformen.

BC 18 - den nye klient

Under planlægning

Dynamics Property er på vej til den seneste version af Business Central. På dette webinar, vil vi præsentere den nye klient. Forretningsprocesserne er uændrede med brugerinterfacet afvikles nu igennem en web-browser.

Tilmeld dig webinaret

Afholdte Webinarer

Gense, eller se et webinar.

Indspildninger af vore afholdte webinarer indspilles under afvikling af webinaret og uploades på vores youtube-kanal, hvor de er frit tilgændelige. Nedenfor kan du finde en liste over webinarerne.

Påmindelse, påkrav, påhævelse og fogedforretning

Blev afholdt Fredag den 28

Se hvordan du effektivt kan danne påkrav til bolig (jf. lejelovens §93) og erhverv (jf. erhvervslejelovens §69). Men ikke mindst , hvordan du effektivt kan styre processen og holde overblikket på tværs af igangværende restanceprocesser.

Gense webinaret


Ejendomsadministration på en moderne platform

Blev afholdt fredag d. 19. marts kl. 14:00 – 15:00

Vi gennemgår i fugleperspektiv ejendomsadministrationens opgaver med afsæt i Dynamics Property. Diskuterer platform og løsninger på de forskellige opgaver. Webinaret er afvikles i Teams og er gratis at deltage i.

Læs mere om webinaret ved at trykke på nedenstående link.

Gense webinaret


Struktur, stamdata og processer - kom godt i gang

Fredag d. 26. marts kl. 14:00 – 15:00

Vi kigger på den første del af ejendomsadministrationens værdikæde, nemlig struktur og hvordan kommer man let i gang, og hvilke principelle beslutninger bør man tage forinden. Webinaret er afvikles i Teams og er gratis at deltage i.

Læs mere om webinaret ved at trykke på nedenstående link.

Gense webinaret


Fra opsigelse til ny lejer

Blev afholdt fredag d. 09. april kl. 10:00 – 10:45

Vi kigger mere i dybden af hvorledes genudlejningsprocessen er. Vi kigger på A9 lejekontraktens muligheder og processen omkring oprettelse af en lejer. Vi kigger ligeledes på erhvervslejekontrakter (og andre kontrakttyper), og hvordan de kan oprettes.

Læs mere om webinaret ved at trykke på nedenstående link.

Gense webinaret

Forbrugs- og fordelingsregnskaber

Blev afholdt fredag d. 07. maj kl. 10:00 – 11.00

Dynamics Property har mulighed for at lave forbrugs- og fordelingsregnskaber på en intuitiv måde, bl.a.ved at bruge attributter, anlæg og allerede posterede beløb.

Læs mere om webinaret ved at trykke på nedenstående link.

Gense webinaret


"Specialister i BC/NAV og ejendomsadministration gør os til den perfekte samarbejdspartner for ejendomsadministrationen, der benytter eller har ambitioner om at benytte Microsoft Dynamics NAV."


Vores adresse

top