Fleksible lejemål i en rigtig ejendomsstruktur

Kontrakter/Allonger knytter lejemål sammen

Fleksibilitet er smart, men...

17. juni 2019 af Per Damsgaard Nielsen

I erhvervslejemål er "fleksible" lejemål ofte et win-win for både lejer og udlejer. Lejeren fordi denne kan tilpasse arealet til sit behov. Udlejeren da denne får mindre udskiftning, da lejerne kan få opfyldt skiftende behov inden for ejendommens rammer. Lejeren er endvidere parat til at betale for fleksibiliteten.

Systemmæssigt, er det ofte svært for erhvervsudlejere at håndtere kontrakter i ejendomssystemer, hvor strukturen ejendomme, lejemål og lejere ligger fast, når tingene ændrer sig hurtigt.

Enten håndteres lejeforhold ud fra kontrakter eller ud fra en ejendomsstruktur. Kontrakter er lette at oprette og mange gange set som en øvre entitet. Det gør dem ubesværede at arbejde med, men prisen er manglede overblik, afstemningsmuligheder og KPI'er på lejemål. Derfor er løsningen ikke et enten/eller perskpektiv men en kombineret indfaldsvinkel.

Det er ofte svært for erhvervsudlejere at håndtere kontrakter i ejendomssystemer, hvor strukturen er ejendomme, lejemål og lejere.

Enten håndteres lejeforhold ud fra kontrakter eller ud fra en ejendomsstruktur. Førstnævnte giver en håndtering af dynamikken i aftaleforholdet, medens sidstnævnte giver overblik. Derfor er løsningen ikke et enten/eller perskpektiv men kombineret indfaldsvinkel.

Vi har i Dynamics Property lagt et yderligere strukturelement ind i vores løsning nemlig ”Aftalen”, der supplerer den klassiske struktur. Aftalen består en kontrakt, hvortil der kan knyttes allonger. Ved at gøre dette kan forskellige lejeforhold på tværs af ejendomme knyttes sammen i en kontraktuel kontekst.

Rent praktisk er en af implikationerne, at hvis lejemålene inddeles i mindste udlejningsenheder, får udlejeren fordelene ved en statisk ejendomsstruktur, dvs. overblik over tomgang og lejeafstemning, helt til ejendomsniveau inklusive evt. tomgangsleje. Desuden kan der udtrækkes udlejningsnøgletal for alle lejemål da de ikke nedlægges/oprettes men kombineres på nye måder vha. "aftalen".

Ønsker du at vide mere kan du enten sende en forespøgsel ved at trykke på knappen nedenfor, eller fange os direkte over "chatten" (se nederst højre hjørne) såfremt vi er online.

Kontakt os"Specialister i BC/NAV og ejendomsadministration gør os til den perfekte samarbejdspartner for ejendomsadministrationen, der benytter eller har ambitioner om at benytte Microsoft Dynamics NAV."


Vores adresse

top