Den rigtige løsning på en super platform

Dynamics Property (NAV)

Løsningen er et stærkt system til administration af ejendomme, der håndterer såvel bolig-, erhvervs- og/eller blandede lejemål. Systemet er lavet i Microsoft Dynamics NAV og kan således trække på platformens stærke økonomistyring, cloud- og integrationsmuligheder. Fremadrettet bliver løsningen ikke kun beriget af vores nye ejendomsfunktionalitet, men også af Microsofts strategiske fokus på Dynamics NAV.

Strukturen er bygget op omkring klienter, ejendomme, lejemål og lejere.

Fleksibilitet og enkelthed er nøglebegreber som Dynamics Property er bygget på og udvikles omkring. Den mindre ejendomsadministration kan ofte håndteres i et eller to regnskaber. I boligejendomme, hvor vilkår oftest er de samme håndteres satser på lejemålsniveau. I erhvervslejemål er aftalerne ofte mere individuelle, hvorfor de håndteres på lejerniveau.

I mere komplekse scenarier lægges ejendomme af skattemæssige og/eller risikoafgrænsende hensyn ind i selvstændige juridiske enheder. Dynamics Property (NAV) rummer mulighed for at samle ejendomsadministrationen i et produktionsregnskab og fragte transaktioner ud til de selvstændige juridiske enheder.

I en koncern med 15 ejendomme placeret i hver sit selskab, betyder det at der kan laves en huslejeopkrævning, fremfor 15. Det er effektivt!


Let at komme i gang

Første gang, når løsningen skal tages i brug kan stamdata indlæses via Dynamic NAV’s stærke importværtøjer. Data placeres i en Excel og indlæses i Ejedomsløsningen.


Overblik

Oplysningerne er arrangeret i overskuelige skærmbilleder. Dynamics NAV er bygget op omkring roller, således at kun de oplysninger der er nødvendige præsenteres for brugeren. Løsningen indeholder et rollecenter til ejendomsadministratoren, hvor administratoren præsenteres for essentiel information som eksempelvis tomgangslejemål.


Funktionalitet

Dynamics Property understøtter essentielle funktioner såsom opkrævninger, huslejereguleringer, forbrugs- & fordelingsregnskaber.


Teamspiller

Som et Microsoft produkt spiller Dynamics NAV og dermed også Dynamics Property sammen med Office produkterne.


Integrationer

Nets er direkte integreret i løsningen, hvorfor afsendelse af opkrævninger og modtagelse af indbetalinger i relation til lejeren er meget enkel.

I løsningen er det muligt for ejendomsadministratorer at registrere tid på opgaver udført i forbindelse med administrationen. Tid kan enten blot registreres på den enkelte ejendom og/eller lejemål eller videre faktureres til klienterne.


Huslejeopkrævninger

Huslejen opkræves i en meget overskuelig proces. Satserne ligger på lejemålsniveau, men individuelle undtagelser kan håndteres på lejerniveau. I erhvervslejemål, kan alle satserne lægges på lejerniveau, grundet det mere forhandlingsorienterede prisfastsættelsesperspektiv.


Kontakt os"Specialister i BC/NAV og ejendomsadministration gør os til den perfekte samarbejdspartner for ejendomsadministrationen, der benytter eller har ambitioner om at benytte Microsoft Dynamics NAV."


Vores adresse

top